Podmiotowość w edukacji. Edukacja do podmiotowości, [w:] Edukacja dla rozwoju, pod red. J. Szomburg, P. Zbieranek
wydawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
rok wydania: 2010
miejsce wydania: Gdańsk