Public Finance in Poland 1989–2001. Case study of transformation (wydanie II, poprawione i rozszerzone)
autorzy: Adam Niedzielski, Elżbieta Malinowska, dr Marta Mackiewicz, dr Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2002
miejsce wydania: Warszawa