Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiebiorstwie i na uczelni
autorzy: Anna Ćwikałowska, Maciej Dzierżanowski, dr Dariusz Trzmielak
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2010
miejsce wydania: Gdańsk