Mapa Ryzyka Inwestycyjnego jest cykliczną publikacją IBnGR, ukazującą się co pół roku (w czerwcu i w grudniu). Raport zawiera ocenę ryzyka inwestycji rzeczowych w ponad 200 branżach przemysłowych i w ponad 200 nieprzemysłowych oznaczonych zgodnie z klasyfikacją PKD 2007.

Wszystkie działalności podzielone są na pięć kategorii ryzyka - począwszy od małego, a skończywszy na bardzo wysokim. Raport zawiera także ocenę ryzyka na poziomie działów gospodarki, co umożliwia spojrzenie na ryzyko z bardziej ogólnej perspektywy. Przedstawiane są również najważniejsze wskaźniki finansowe, takie jak zyskowność i płynność finansowa w każdej z analizowanych branż.

Raport przeznaczony jest głównie dla odbiorców z sektora finansowego (banki, fundusze inwestycyjne) oraz dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Wyniki badań są podawane do publicznej wiadomości w bardzo ograniczonym zakresie, a pełną informację uzyskują jedynie odbiorcy raportu.

Mapa Ryzyka Inwestycyjnego jest opracowywana w obszarze Badania Koniunkturalne i Sektorowe IBnGR, którego kierownikiem jest dr Bohdan Wyżnikiewicz. W grudniu 2015 roku ukazała się najnowsza edycja Mapy Ryzyka Inwestycyjnego, odnosząca się do I połowy 2016 roku (raport nr 46).

Przykładowe strony

Mapa Ryzyka Inwestycyjnego ukazuje się dwa razy w roku - w czerwcu i w grudniu. Cena jednego raportu wynosi 2500 złotych + 23% VAT. W przypadku zainteresowania zakupem raportu, prosimy o skorzystanie z formularza zamówienia.

Dodatkowych informacji na temat Mapy Ryzyka inwestycyjnego udzielają Marcin Peterlik lub Renata Wrońska.