10 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej w perspektywie 2024 r. – prognozy i rekomendacje
wydawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
rok wydania: 2013
miejsce wydania: Gdańsk