Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008
autorzy: dr Anna Hildebrandt, Marcin Nowicki, Przemysław Susmarski, dr Maciej Tarkowski
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2008
miejsce wydania: Gdańsk