Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013
redaktor: Marcin Nowicki
autorzy: dr Anna Hildebrandt, Marcin Nowicki, Przemysław Susmarski, dr Maciej Tarkowski, Marcin Wandałowski
wydawca:
rok wydania: 2013
miejsce wydania: