Czynniki i mechanizmy zmian gospodarki i rynku pracy województwa pomorskiego do roku 2020
autorzy: Martyna Bildziukiewicz, dr Anna Hildebrandt, Marcin Nowicki, Przemysław Susmarski, Jan Szomburg Jr., dr Maciej Tarkowski
wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
rok wydania: 2009
miejsce wydania: