Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków, praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2010 jako projekt badawczy Nr N N113 241736
redakcja: dr Marzenna Czerwińska, Karol Śledzik, prof. dr hab. Ryszard Wierzba
wydawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
rok wydania: 2010
miejsce wydania: Sopot