Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP
autorzy: Tomasz Brodzicki, Maciej Dzierżanowski, Małgorzata Rybacka, Stanisław Szultka, dr Piotr Tamowicz
wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
rok wydania: 2007
miejsce wydania: Warszawa