Planowanie i sprawozdawczość w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej
redaktor: dr Wojciech Misiąg
autorzy: dr Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, dr Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak
wydawca: Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową
rok wydania: 2004
miejsce wydania: Warszawa