Prognozy i scenariusze do 2020 r. - raport podsumowujący II etap badania pt. „Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim”
redaktor: dr Bohdan Wyżnikiewicz
autorzy: dr Anna Hildebrandt, Marcin Nowicki, Marcin Peterlik, Przemysław Susmarski, Jan Szomburg Jr., dr Maciej Tarkowski
wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
rok wydania: 2010
miejsce wydania: Gdańsk