Sektor edukacji pozaszkolnej w Polsce – próba opisu, [w:] Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?, pod red. P. Zbieranek
wydawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
rok wydania: 2011
miejsce wydania: Gdańsk