Stan aktualny i możliwości rozwojowe regionalnych i inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego
wydawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
rok wydania: 2015
miejsce wydania: Gdańsk