Strategia wsparcia rozwoju klastrów wysokiej technologii na Pomorzu
autorzy: dr hab. inż. Andrzej Dyka, Maciej Dzierżanowski, Małgorzata Rybacka, Stanisław Szultka
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2008
miejsce wydania: Gdańsk