Struktura gospodarki Pomorza i jej zmiany w okresie 2007-2015
redaktor: dr Piotr Tamowicz
autorzy: dr Tomasz Brodzicki, dr Piotr Tamowicz, dr Maciej Tarkowski
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2008
miejsce wydania: Gdańsk