System inteligencji regionalnej - raport podsumowujący III etap badania pt. „Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim” zawierający wnioski i rekomendacje jako odpowiedź na wyzwania przyszłości
redaktor: Marcin Nowicki
autorzy: dr Anna Hildebrandt, Marcin Nowicki, Przemysław Susmarski, Jan Szomburg Jr., dr Maciej Tarkowski, Piotr Zbieranek
wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
rok wydania: 2011
miejsce wydania: Gdańsk