Usługa innowacyjnej inkubacji dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych
autorzy: dr Sylwia Badowska, Maciej Dzierżanowski, Bartosz Krapiński, Stanisław Szultka
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2010
miejsce wydania: Gdańsk