• Nr 26 - E. Wojnicka, P. Rot, P. Tamowicz, T. Brodzicki: "Regionalny system innowacyjny w Województwie Pomorskim", Gdańsk 2001 (cena: 25 złotych)
 • Nr 25 - A. Chłoń, M. Grabowski: "Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce", Gdańsk 2000 (cena: 25 złotych)
 • Nr 24 - E. Wojnicka, T. Piekarec, P. Rot: "Sektor przedsiebiorstw wysokiej technologii w Polsce", Gdańsk 2000 (cena: 25 złotych)
 • Nr 23 - W. Dziemianowicz, J. Hausner, J. Szlachta: "Restrukturyzacja ośrodków monokulturowych na przykładzie Mielca", Warszawa 2000 (nakład wyczerpany)
 • Nr 22 - P. Tamowicz, P. Rot: "Rozmiary przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów", Gdańsk 2000 (cena: 25 złotych)
 • Nr 21 - M. Tomalak: "Analiza budżetów jednostek samorzadu terytorialnego w latach dziewięćdziesiątych", Warszawa 2000 (cena: 30 złotych)
 • Nr 20 - E. Malinowska, W. Misiąg: "Wpływ reform systemowych na zadania, organizację i finanse administracji rządowej oraz samorzadu terytorialnego", Warszawa 2000 (cena: 25 złotych)
 • Nr 19 - J. Szomburg (red.): "Rolnictwo i wieś. Wyzwania regionalne i integracyjne", Warszawa 2000 (cena: 30 złotych)
 • Nr 18 - Praca zbiorowa pod red. L. Pawłowicza: "Możliwość kreowania lokalnych rynków finansowych przez samorządy terytorialne", Gdańsk 2000 (cena: 30 złotych)
 • Nr 17 - Z. Gilowska, W. Misiąg: "Dostosowywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do norm konstytucyjnych i standardów europejskich", Warszawa 2000 (cena: 30 złotych)
 • Nr 16 - P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz: "Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne", Warszawa 2000 (cena: nakład wyczerpany złotych)
 • Nr 15 - E. Okoń-Horodyńska: "Jak budować regionalne systemy innowacji", Warszawa 2000 (cena: 25 złotych)
 • Nr 14 - K. Gawlikowska-Hueckel: "Jakość życia", Gdańsk 2000 (cena: 25 złotych)
 • Nr 13 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Hueckel: "Atrakcyjność inwestycyjna województw", Gdańsk 2000 (nakład wyczerpany)
 • Nr 12 - K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński: "Ocena konkurencyjności województw", Gdańsk 2000 (cena: 25 złotych)
 • Nr 11 - Praca zbiorowa pod red. A. Pyszkowskiego, J. Szlachty, J. Szomburga: "Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce", Gdańsk-Warszawa 2000 (cena: 30 złotych)
 • Nr 10 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Hueckel: "Polska regionów", Gdańsk 2000 (cena: 30 złotych)
 • Nr 9 - T. Kaczor, T. Tomalak: "Potencjał inwestycyjny samorządu terytorialnego", Warszawa 2000 (cena: 25 złotych)
 • Nr 8 - W. Dziemianowicz: "Transformacja gospodarcza nowych województw", Warszawa 1999 (cena: 20 złotych)
 • Nr 7 - P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz: "Atrakcyjność inwestycyjna miast. II ranking", Warszawa 1999 (nakład wyczerpany)
 • Nr 6 - Praca zbiorowa pod red. J. Szlachty i A. Pyszkowskiego: "Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006", Gdańsk-Warszawa 1999 (cena: 35 złotych)
 • Nr 5 - Z. Gilowska: "Pożądany mechanizm wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej do wspierania rozwoju regionalnego", Gdańsk 1999 (cena: 20 złotych)
 • Nr 4 - K. Gawlikowska-Hueckel: "Atrakcyjność inwestycyjna nowych województw", Gdańsk 1999 (nakład wyczerpany)
 • Nr 3 - K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński: "Jakość życia w miastach-powiatach grodzkich", Gdańsk 1999 (nakład wyczerpany)
 • Nr 2 - K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński: "Ocena konkurencyjności województw. Struktura handlu zagranicznego", Gdańsk 1999 (nakład wyczerpany)
 • Nr 1 - A. Nawrot: "Bilans instytucji promocji rozwoju regionalnego i otoczenia biznesu w nowym układzie terytorialnym", Gdańsk-Warszawa 1999 (nakład wyczerpany)