Bardziej efektywne rynki finansowe, Rozdział 5, Biała Księga 2004
autorzy: Maciej Dzierżanowski, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Piotr Jaworski, dr Błażej Lepczyński, prof. dr hab. Leszek Pawłowicz, dr Marta Penczar, Jarosław Wierzbicki
wydawca: Polskie Forum Strategii Lizbońskiej
rok wydania: 2004
miejsce wydania: Gdańsk-Warszawa