Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, Niebieska Księga 2003 nr 5
autorzy: Maciej Dzierżanowski, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, dr Błażej Lepczyński, dr Marta Penczar, prof. dr hab. Ryszard Wierzba
wydawca: Polskie Forum Strategii Lizbońskiej
rok wydania: 2003
miejsce wydania: Gdańsk