W połowie 2000 r. oddajemy do rąk Państwa drugą edycję profili województw wydaną przez IBnGR w serii "Regiony Polski".

Od edycji pierwszej upłynął rok. W życiu nowopowstałych samorządowych województw był to rok "czesania" myśli o przyszłości - budowania regionalnych strategii rozwoju. Nie było to łatwe. M. in. brak było jednolitego standardu tworzenia strategii oraz przesłanek do przyjmowania konkretnych ram finansowych, ale równie dokuczliwe były luki informacyjno-statystyczne utrudniające sporządzenie diagnozy stanu wyjściowego.

Mamy nadzieję, że poprzednia edycja profili - mimo swych niedoskonałości - pomogła przynajmniej częściowo ograniczyć te luki. Mamy równiez nadzieję, że obecna edycja ułatwi pogłębienie refeksji nad sytuacją regionu na tle innych województw. Budowanie tożsamości regionu musi sie zacząć w umysłach jego elit i obywateli. Dlatego określenie i wizualizacja jego sytuacji społeczno-gospodarczej jest warunkiem wstępnym zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego.

Pierwsze dwie edycje "profili województw" sfinansowala USAID. Jeśli następnymi edycjami będą zainteresowane same województwa, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową chętnie będzie je kontynuowal. Będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące zawartości niniejszego wydania.

Prezes Zarządu IBnGR

Jan Szomburg

 •  Nr 1 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Heuckel:
  "Województwo Dolnośląskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 2 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Heuckel:
  "Województwo Kujawsko-Pomorskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 3 - Praca zbiorowa pod red. W. Dziemianowicza:
  "Województwo Lubelskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 4 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Heuckel:
  "Województwo Lubuskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 5 - Praca zbiorowa pod red. W. Dziemianowicza:
  "Województwo Łódzkie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 6 - Praca zbiorowa pod red. W. Dziemianowicza:
  "Województwo Małopolskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 7 - Praca zbiorowa pod red. W. Dziemianowicza:
  "Województwo Mazowieckie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 8 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Heuckel:
  "Województwo Opolskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 9 - Praca zbiorowa pod red. W. Dziemianowicza:
  "Województwo Podkarpackie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 10 - Praca zbiorowa pod red. W. Dziemianowicza:
  "Województwo Podlaskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 11 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Heuckel:
  "Województwo Pomorskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 12 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Heuckel:
  "Województwo Śląskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 13 - Praca zbiorowa pod red. W. Dziemianowicza:
  "Województwo Świętokrzyskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 14 - Praca zbiorowa pod red. W. Dziemianowicza:
  "Województwo Warmińsko-Mazurskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 15 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Heuckel:
  "Województwo Wielkopolskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)
 •  Nr 16 - Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Heuckel:
  "Województwo Zachodniopomorskie", Gdańsk 2000 (cena: 30 zł)