Zeszyty IBnGR można otrzymać zarówno w siedzibie IBnGR w Gdańsku, jak i w oddziale w Warszawie.

numery 21-38

 •  Nr 38 - M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, A. Niedzielski,
  M. Tomalak: "Biuletyn Finansów Publicznych nr 4/2002", Warszawa 2002
 • Nr 37 - A. Sławiński (red.): "Perspektywa rozwoju rynku pieniężnego do roku 2006", Gdańsk 2002
 • Nr 36 - J. Fundowicz: "Europejska Unia Monetarna a procesy konwergencji gospodarczej w krajach członkowskich", Warszawa 2002
 •  Nr 35 - M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, A. Niedzielski,
  M. Tomalak: "Biuletyn Finansów Publicznych nr 3/2002", Warszawa 2002
 •  Nr 34 - M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, A. Niedzielski,
  M. Tomalak: "Biuletyn Finansów Publicznych nr 2/2002", Warszawa 2002
 • Nr 33 - A. Streżyńska, P. Jasiński, Oxecon Ltd.: "Likwidacja barier regulacyjnych w telekomunikacji jako warunek wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego Polski. Strategia działania państwa", Warszawa-Gdańsk 2002
 • Nr 32 - D. Ilczuk, W. Misiąg: "Finansowanie kultury i organizacja działalności kulturalnej w gospodarce rynkowej", Warszawa 2002
 •  Nr 31 - M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, A. Niedzielski,
  M. Tomalak: "Biuletyn Finansów Publicznych nr 1/2002", Warszawa 2002
 • Nr 30 - R. Czyszkiewicz, A. Wiktorow: "Powiatowe urzędy pracy. Doświadczenia i oceny po półroczu działalności", warszawa 2001
 •  Nr 29E - A. Stępniak, S. Umiński, M. A. Weresa, E. Wojnicka,
  B. Wyżnikiewicz: "Foreign Direct Investments in Poland. Research Findings", Gdańsk 2001
 • Nr 29 - W. Misiąg, A. Niedzielski: "Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego"; wersja angielska: "Openness and Transparency of Public Finance in Poland in the Light of International Monetary Fund", Warszawa 2001
 • Nr 28 - M. Dutkowski (red.): "Szkolnictwo wyższe w Polsce, uwarunkowania, ocena i rekomendacje", Gdańsk 2001
 •  Nr 27 - J. Stewart: "Obciążenie podatkiem VAT nowo budowanych domów
  w Polsce. Analiza możliwego wpływu na gospodarkę", Warszawa 2001
 • Nr 26 - W. L. Kolańczyk: "Rozwój rynku usług leasingowych w Polsce i jego perspektywy", Gdańsk 2000
 • Nr 25 - L. Pawłowicz (red.), E. Gostomski (red.): "Wizja spółdzielczego sektora bankowego w Polsce", Gdańsk 1999
 • Nr 24 - Z. Polański (red.): "Rynek pieniężny w Polsce w końcu lat dziewięćdziesiątych: Stan i perspektywy", Warszawa 1999
 •  Nr 23 - I. E. Kotowska, A. Kowalska, B. Balcerzak-Paradowska, D. Sowińska, R. Siemieńska: "Praca kobiet a polityka rodzinna. Materiały z konferencji
  w dniu 10 grudnia 1998 r.", Gdańsk 1999
 •  Nr 22 - E. Wojnicka: "UE a gospodarka komunalna. Sektor komunalny
  w Gdańsku i regionie gdańskim", Gdańsk 1999
 • Nr 21 - A. Niedzielski: "Rachunek przepływów dla szerokiej definicji sektora publicznego w Polsce w latach 1995-1997. Porównanie z rządowym ujęciem sektora", Gdańsk 1999
  numery 1-21