Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie polityki proinnowacyjnej, Transformacja Gospodarki nr 82
autorzy: dr Tomasz Kalinowski, Grzegorz Stanisławski, dr Stanisław Umiński
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1996
miejsce wydania: Gdańsk