Organizacja i funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce, Transformacja Gospodarki nr 76
redakcja: Zyta Gilowska, Andrzej Mierzwa, dr Wojciech Misiąg
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1996
miejsce wydania: Warszawa