Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej w Polsce do roku 2004, Transformacja Gospodarki nr 108
autorzy: Józef Bielecki, dr Błażej Lepczyński
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2000
miejsce wydania: Gdańsk