Polityka kursowa, rynek walutowy oraz instrumenty pochodne, dotychczasowy rozwój i perspektywy, Transformacja Gospodarki nr 88
redaktor: prof. dr hab. Edmund Pietrzak
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1997
miejsce wydania: Warszawa