Polityka kursowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990–1996, Transformacja Gospodarki nr 78
autorzy: Tomasz Gąsienica-Szostak, dr Paweł Kowalewski, Piotr Tymuła
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1996
miejsce wydania: Gdańsk