Projekcja rozwoju rynku kapitałowego, polityki kursowej i rynku walutowego oraz rynku pochodnych instrumentów finansowych do roku 2003, Transformacja Gospodarki nr 102
redaktor: prof. dr hab. Edmund Pietrzak
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1999
miejsce wydania: Gdańsk