Rynek pieniężny w Polsce: stan i perspektywy, Transformacja Gospodarki nr 84
redaktor: Zbigniew Polański
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1997
miejsce wydania: Warszawa