Rynek pieniężny w Polsce w II połowie lat dziewięćdziesiątych: stan i perpektywy, Transformacja Gospodarki nr 96
redaktor: Zbigniew Polański
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1998
miejsce wydania: Warszawa