Rynek pieniężny w Polsce. Stan i perspektywy., Transformacja Gospodarki nr 105
redaktor: prof.dr hab. Andrzej Sławiński
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2000
miejsce wydania: Gdańsk