Uwarunkowania i perspektywy rozwoju działalności depozytowo-kredytowej banków w Polsce, Transformacja Gospodarki nr 97
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1998
miejsce wydania: Gdańsk