Wpływ kryzysu finansowego w strefie euro na sektor bankowy w Polsce, Transformacja i Rozwój nr 119
redakcja: dr Błażej Lepczyński, dr Krzysztof Szymański
autorzy: dr Błażej Lepczyński, Monika Liszewska, dr Marta Penczar, dr Krzysztof Szymański
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2012
miejsce wydania: Gdańsk