Zewnętrzne uwarunkowania strategii rozwoju banków komercyjnych w Polsce do roku 2003, Transformacja Gospodarki nr 103
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1999
miejsce wydania: Gdańsk