Zewnętrzne uwarunkowania strategii rozwoju banków komercyjnych w Polsce do roku 2004, Transformacja Gospodarki nr 107
wydawca: IBnGR
rok wydania: 2000
miejsce wydania: Gdańsk