Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji w latach 1989–1995, Transformacja Gospodarki nr 81
redaktor: dr hab., prof. UG Krystyna Gawlikowska-Hueckel
wydawca: IBnGR
rok wydania: 1996
miejsce wydania: Gdańsk-Warszawa