Inicjatywy IBnGR to wieloletnie przedsięwzięcia służące lepszemu zrozumieniu różnych sfer życia społeczno-gospodarczego i wypracowywaniu dróg poprawy ich funkcjonowania w oparciu o wiedzę i mądrość zbiorową.

Przedsięwzięcia te mają charakter sieciowy i wiążą się z zaangażowaniem zewnętrznych partnerów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Bazą ideową tych działań jest etos publiczny i myślenie kategoriami długookresowego interesu rozwojowego Polski.

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.