Kryzys finansowy w strefie euro i jego konsekwencje dla polskiego sektora bankowego
okres trwania: 16/08/2012 - 15/08/2014

Cel naukowy projektu
Celem projektu jest dokładna analiza istoty kryzysu finansowego w strefie euro i mechanizmów transmisji impulsów kryzysowych na otoczenie zewnętrzne, w tym zwłaszcza na region Europy Centralnej i Polskę, oraz określenie najbardziej istotnych i najbardziej prawdopodobnych następstw kryzysu dla polskiego sektora bankowego. Analiza koncentrować się będzie na interakcji czynników makroekonomicznych i finansowych, kwestiach regulacji bankowych oraz strategiach biznesowych banków w Polsce. Polski sektor bankowy jest wszechstronnie zintegrowany z europejskim systemem bankowym i finansowym poprzez struktury własnościowe, zależność od zagranicznych źródeł finansowania oraz system regulacji i nadzoru Unii Europejskiej nad bankami. W tej sytuacji kryzys finansowy rozwijający się od 2009 roku w strefie euro jest jednym z najbardziej istotnych czynników wywierających wpływ na funkcjonowanie i rozwój sektora bankowego w Polsce.

zleceniodawca: Narodowe Centrum Nauki
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.