Monika Liszewska

Liszewska Monika
monika.liszewskaSPAMFILTER@ibngr.pl
Bankowość i Rynki Finansowe

tel. (0-58) 524 49 56

Absolwentka Finansów Międzynarodowych i Bankowości na Wydziale Ekonomicznym oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie styczeń-czerwiec 2005 studiowała w ramach programu wymiany międzynarodowej Sokrates na uczelni Inholland Hogeschool w Holandii. W czerwcu 2007 roku zdała pierwszy poziom egzaminu na certyfikat z zakresu zarządzania inwestycjami - Chartered Financial Analyst. Od 2006 roku związana z Gdańską Akademią Bankową.

Zainteresowania badawcze:

Wybrane publikacje

1. Rozwój rynku pochodnych instrumentów finansowych w perspektywie 2013 r., IBnGR,  Gdańsk, 2010.

2. Dochodowość sektora MSP z uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw, (w:) Dochodowość sektora MSP dla banków z uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk, 2010.

3. Biznes i ryzyko na rynku kredytów ratalnych do 2013 roku, (w:) Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. Czynniki sukcesu w perspektywie 2013 roku, IBnGR, Gdańsk 2010.

4. Analiza skłonności przedsiębiorstw do wykorzystywania gwarancji ubezpieczeniowych oraz do korzystania z usług faktoringowych (w:) Badanie potencjału rynku ubezpieczeń finansowych w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i wierzytelności pieniężnych (ubezpieczenia kredytu kupieckiego i ubezpieczenia wierzytelności faktoringowych), IBnGR, Gdańsk, 2010.

5. Wykorzystanie narzędzi finansowych w absorpcji funduszy unijnych i realizacji celów krajowej polityki regionalnej, (współautor), IBnGR, listopad 2009.

Publikacje:
    Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.