dr Marta Penczar

dyrektor obszaru badawczego
Penczar Marta
marta.penczarSPAMFILTER@ibngr.pl
Bankowość i Rynki Finansowe

tel: +48 58 524 49 58

Absolwentka Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Bankowości Inwestycyjnej Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Akademii Bankowej. Od 1998 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora obszaru badawczego "Bankowość i rynki finansowe".

Autorka i współautorka licznych  publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym oraz projektów badawczych z zakresu bankowości.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bankowością detaliczną, rynkiem consumer finance, integracją detalicznego rynku finansowego w Unii Europejskiej, ochroną praw konsumentów na rynku finansowym oraz prognozowaniem rozwoju rynków finansowych.

Wybrane publikacje

1. Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, (współautor), IBnGR, listopad 2010.

2. Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych [w:] Regulacyjne aspekty integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej w bankowości detalicznej i korporacyjnej oraz na rynku kapitałowym w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, materiał powielony, Gdańsk, czerwiec 2009

3. Wykorzystanie narzędzi finansowych w absorpcji funduszy unijnych i realizacji celów krajowej polityki regionalnej, (współautor), IBnGR, listopad 2009.

4. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z instytucjami finansowymi – wyniki badań, IBNGR-GAB, marzec 2009 roku, W ramach Projektu: „W kierunku modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej i sektora finansowego” IBNGR-GAB ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5. Implikacje integracji rynku kredytów konsumpcyjnych w UE dla rozwoju polskiego rynku consumer finance, Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, materiał powielony, Gdańsk, listopad 2007

6. Ochrona praw konsumenta na integrującym się rynku bankowym w Unii Europejskiej, Bank i Kredyt, nr 7/2007, Narodowy Bank Polski, NBP, ISSN 0137 5520

7. Ekonomiczne skutki przyjęcia ustawy o upadłości konsumenckiej w Polsce (ekspertyza), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, materiał powielony, Gdańsk, lipiec 2007 (współautorstwo: B. Lepczyński, L. Pawłowicz)

8. Motywy i konsekwencje zadłużania się gospodarstw domowych [w:] E. Gostomski, M. Penczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce – podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2007 ISBN 978-83-60089-43-9

9. Wybrane modele biznesowe w zakresie consumer finance stosowane na rynkach zachodnioeuropejskich [w:] Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN 978-83-60089-20-0

Publikacje:
    Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.