Logo Polskiego Forum Obywatelskiego

to wieloletni, międzyśrodowiskowy projekt obywatelski, a zarazem płaszczyzna spotkań i dialogu różnych środowisk i różnych pokoleń.

Cele Kongresu Obywatelskiego:

  • stymulowanie refleksji modernizacyjno-rozwojowej, służącej wspólnemu kształtowaniu przyszłości Polski,
  • stymulowanie rozwoju wspólnotowości Polaków i kapitału społecznego w Polsce

Realizacji tych celów służą:

  • ogólnopolskie i regionalne Kongresy Obywatelskie - jako miejsce spotkań i dyskusji różnych środowisk i pokoleń zarówno z Polski metropolitalnej, jak i lokalnej,
  • spotkania sieci dialogu: „Projekt Cywilizacyjny dla Polski”,
  • publikacje książkowe i prasowe,
  • debaty publiczne z partnerami medialnymi (takie jak np. „W poszukiwaniu portretu Polaków” z „Rzeczpospolitą” i „Wirtualną Polską”),
  • strona www.kongresobywatelski.pl

Kongres Obywatelski jest płaszczyzną systematycznych spotkań i dialogu środowisk gospodarczych, naukowych i pozarządowych różnych pokoleń. Metacelem tych interaktywnych spotkań jest stworzenie nowego języka opisu teraźniejszości i przyszłości Polski. Języka, który odpowiadałby podejściu holistycznemu do rozwoju, w którym swoje miejsce ma zarówno szeroko rozumiana kultura, ramy instytucjonalno-prawne, jak i polityka publiczna.
Polskie Forum Obywatelskie ma charakter pozapartyjny.
Organizatorem Kongresów Obywatelskich jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Więcej informacji na stronie   www.kongresobywatelski.pl

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.