prof. dr hab. Leszek Pawłowicz

wiceprezes Zarządu, dyrektor
Pawłowicz Leszek
Gdańska Akademia Bankowa

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktorat w 1977 r. habilitacja w 1988 r. Od 1973 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiki Produkcji, obecnie Wydział Zarządzania). Od 1993 r. - profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Od 01.10.2003 - kierownik Katedry Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 1990 r. - wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
Od 1992 r. dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej – wydzielonej organizacyjnie i finansowo części IBnGR (www.gab.com.pl).
Od 31.03.2008 arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Od 10.2004 członek Rady Programowej kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”
Od 09.2006 członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”
Od 04.2010 członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”
Od 11.2011 członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Wybrane publikacje książkowe (2011-2015):

Wybrane artykuły (2011-2015):

 
Publikacje:
    Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.