dr Jan Szomburg

prezes Zarządu, inicjator i organizator Kongresów Obywatelskich
Szomburg Jan

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, dr nauk ekonomicznych z doświadczeniem akademickim (w l. 1974–1990 na UG). Założyciel i prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (1989). Od 1980 r. brał udział w pracach Ośrodka Prac Społeczno - Ekonomicznych przy gdańskiej „Solidarności”; współorganizował regionalny ruch samorządów pracowniczych; w stanie wojennym współpracował z podziemiem; od drugiej połowy lat 80. związany z gdańskimi liberałami.

Wspólnie z Januszem Lewandowskim opracował w 1988 r. pierwszy w Europie Wschodniej program powszechnej prywatyzacji oparty na kuponach prywatyzacyjnych (wykorzystywany w reformach własnościowych niemal w całej Europie Wschodniej).

Współtwórca polskiej myśli transformacyjnej dotyczącej gospodarki. Był członkiem gremiów doradczych na najwyższym szczeblu w tym między innymi Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów, Narodowej Rady Integracji Europejskiej, Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, Rady Polityki Regionalnej Państwa. Doradzał w sprawach gospodarczych premierowi Jerzemu Buzkowi.

Uczestnik wielu projektów badawczych. Autor i współautor licznych publikacji o charakterze naukowym i naukowo-publicystycznym, artykułów prasowych z zakresu transformacji gospodarczej, rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju regionów i roli kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski.

Członek Panelu Głównego w projekcie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”

Za osiągnięcia w dziedzinie nauki został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi w 1999 r.

Inicjator i organizator nowych, innowacyjnych platform debat publicznych; promotor dialogu międzyśrodowiskowego i międzypokoleniowego:

Inicjator i organizator Ogólnopolskich (2005 r., 2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r.) i Pomorskich (2006 r., 2007 r., 2009 r.) Kongresów Obywatelskich.

Od 2007 r. promotor refleksji i debaty nad tożsamością i wspólnotowością Polaków.

Za wybitne zasługi na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2010 r.

Redaktor i współautor książek:

Autor artykułów publicystycznych:

Wybrane artykuły w dziale Opinie

Publikacje:
    Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.